Informatie

Voor al uw technisch personeel

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Graag informeren wij u over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Per 1 januari treedt de WAB in werking. Deze wet heeft consequenties voor uw eigen personeel en voor de inleen van flexmedewerkers.

WAB

Onze regering wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarnaast wil zij de afstand tussen flexibele en vaste contracten verkleinen.  Flex wordt duurder, onbepaalde tijdscontracten goedkoper.

 

WW-premie

De WW-premie wordt nu nog per sector vastgesteld. Vanaf 1 januari 2020 is de WW-premie afhankelijk van het soort contract. Voor onbepaalde tijdscontracten met een vaste urenomvang geldt de lage WW-premie. Voor alle andere tijdelijke contracten in welke vorm dan ook (behalve jongeren tot 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken en BBL contracten) geldt een WW-premie van 5% hoger dan de lage premie.

 

Transitievergoeding

In de WAB is vastgesteld dat als een contract op initiatief van de werkgever eindigt, er vanaf dag 1 transitievergoeding verschuldigd is. Voor uitzendcontracten geldt dat dit 2,8% van het uurloon is, wat kostprijsverhogend is.

 

Ketenregeling

In de WAB is het aantal contracten welke afgesloten mag worden in een aantal jaar voordat het contract overgaat in een onbepaalde tijdscontract, geregeld. We gaan weer terug naar eerder wetgeving. Er mogen 3 bepaalde tijdscontracten in 3 jaar tijd gegeven worden.

 

Aanbod vaste urenomvang

Medewerkers met 0 uren of min-max overeenkomsten hebben na 12 maanden recht op een contract met vaste arbeidsomvang van minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden. De werkgever is verplicht de oproepkracht dit aanbod te doen. De oproepkracht is niet verplicht om in te gaan op dit aanbod. Wel moet dit worden vastgelegd.

 

Oproepmedewerkers

Oproepmedewerkers hoeven alleen gehoor te geven aan oproepen welke vier dagen van tevoren zijn aangekondigd. Als deze oproep binnen vier dagen voorafgaand aan de werkdag wordt ingetrokken of gewijzigd, hebben de medewerkers het recht op loon over het werk waarvoor hij/zij is opgeroepen.

 

Ontslagmogelijkheden

De WAB introduceert de cumulatiegrond waarop contracten ontbonden kunnen worden via de rechter. Er hoeft niet langer 1 reden aangegeven te worden waarop men wil ontbinden. Meerdere redenen bij elkaar, kunnen reden genoeg zijn om te ontbinden. Wel is de verwachting dat er dan meer betaald moet worden dan alleen de transitievergoeding.

 

Payroll

De WAB regelt de definitie payroll. Voorheen viel payroll onder uitzenden. Dat is niet langer het geval. Payroll contracten staan gelijk aan reguliere contracten. Flexmedewerkers welke onder de noemer payroll vallen, krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als het vaste personeel van de opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 13e maand maar ook aan scholing en percentage loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast moet een adequate pensioenregeling worden aangeboden.

 

Gevolgen voor u

Bijna al het personeel zal vanaf januari duurder worden. Voor uw eigen personeel met bepaalde tijdscontracten merkt u dit pas tijdens de eerste afdracht van sociale premies. De verwachting is dat deze meer dan 5% stijgen. Daarnaast is er geen overgangsregeling voor de transitievergoeding en moet u iedere medewerker wiens contract na 1 januari 2020 op uw initiatief niet verlengd of beëindigd wordt, met terugwerkende kracht vanaf dag 1 transitievergoeding betalen. Voor inleenkrachten geldt dat ook zij duurder worden, ca. 5 tot 10%. Heeft u zogenaamde payrollkrachten? Zij zullen zelfs 10 tot 12% duurder worden is de verwachting.

 

Meer informatie bel 0251-262917 of email naar htu@haprotech.nl

Haprotech Technisch Uitzendbureau B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.