Diensten

Voor al uw technisch personeel

Leerwerktraject

Technische bedrijven zijn al vele jaren op zoek naar lassers die goed gekwalificeerd zijn en over de juiste certificeringen beschikken. Omdat weinig jongeren voor het mooie lassersvak kiezen, is er een chronisch tekort aan vaklui. Haprotech biedt daarom werkzoekenden hooggekwalificeerde lasopleidingen aan mét baangarantie. Vanuit het leerwerktraject krijgt het bedrijfsleven een prima opgeleide en gemotiveerde arbeidskracht aangeleverd. De kandidaat zal uit de uitkering stromen wat interessant is voor gemeente en UWV. Voor iedereen is dit een win-win-situatie en helpen wij mee om een maatschappelijk probleem op te lossen.

Succesvolle pilot

Haprotech begon in 2014 een samenwerking met de gemeente Velsen. Ten behoeve van Actieplan Jeugdwerkloosheid kregen jongeren zonder baan de kans op een leerwerktraject met baangarantie. Wisten zij de aangeboden lasopleiding met goed gevolg af te leggen? Dan zorgde Haprotech dat zij bij een technisch bedrijf aan de slag konden gaan. Het idee werkt in de praktijk uitstekend. De afgelopen jaren hebben we op deze wijze al tientallen mensen duurzaam naar werk begeleid. Wij hebben deze succesformule door ontwikkeld en zo is Haprotech Technisch Uitzendbureau ontstaan.

Diverse gemeenten in de Randstad en het UWV hebben zich inmiddels aangesloten bij het unieke Haprotech-concept. Deze partners appreciëren onze bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm en zien de vele voordelen. Ook de werkzoekenden en bedrijven zijn laaiend enthousiast. Welke werkzoekende wil immers niet een baan met toekomstperspectief. En welk bedrijf wil niet een prima opgeleide kracht, die hem in het wervings- en opleidingstraject geen tijd en geld kost?

Gezien de tevreden klanten en uitgestroomde deelnemers kunnen wij tevreden terugkijken op de resultaten en kijken wij vol verwachting naar de huidige en toekomstige deelnemers.

Ideale situatie

Heeft een bedrijf op de korte- of lange termijn behoefte aan nieuwe lassers omdat bijvoorbeeld een medewerker met pensioen gaat. Hoe mooi is het om voor of tijdens de opleiding in contact te komen met de toekomstige medewerker. Met advies van Haprotech kunnen bedrijf en kandidaat besluiten welk lasopleiding hij het beste kan volgen en welke specificaties noodzakelijk zijn om succesvol te worden bij zijn toekomstige werkgever.

Hoe het werkt

Haprotech levert uitsluitend maatwerk. Wij beginnen altijd met een uitgebreide inventarisatie en het maken van een profielschets.
- Waar is het bedrijf naar op zoek?
- Aan welke specifieke werknemerskwaliteiten is er behoefte?
- Wil men gespecialiseerde of juist allround-lassers?

Met die informatie gaan wij aan de slag, waarbij wij het bedrijf op alle fronten ontzorgen. Haprotech verzorgt een compleet wervingstraject, waarna geschikte kandidaten op maat worden opgeleid. Bovendien hoeft het bedrijf niet aan de opleidingskosten van zo’n 7.000 euro per werknemer mee te betalen. Het enige wat het bedrijf moet kunnen bieden, is dat de kandidaat werknemer - na een inwerkperiode van twee tot drie maanden – er ook een half jaar gedetacheerd kan worden. Na deze periode van circa negen maanden, waarin evaluatiemomenten zijn ingebouwd, kan het bedrijf besluiten of de kandidaat capabel genoeg is om daadwerkelijk in dienst te nemen. En is er eventueel extra of tussentijdse scholing nodig? Dan kan Haprotech daarvoor zorgen.

Doelgroep bedrijven

Haprotech richt zich op metaalverwerkende bedrijven, scheepsbouwers, offshore gerelateerde bedrijven, constructie- en montagebedrijven, apparatenbouwers en bijvoorbeeld bedrijven met een hele grote technische afdeling als bijvoorbeeld op Schiphol of in de procesindustrie.

Omdat Haprotech veel geld in de kandidaten investeert, verwachten wij van hen een positieve houding en een grote motivatie. Wij willen mensen helpen die kwaliteit hebben, maar net dat kleine stukje aansluiting missen op de arbeidsmarkt en niet de financiën hebben om dat zelf te bekostigen. Zijn werkzoekenden gemotiveerd en hebben ze affiniteit met de metaalbranche? Dan investeren we graag in hen en bieden wij - bij gebleken kwaliteiten - tevens een baangarantie.

Haprotech Technisch Uitzendbureau B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.